instellingen
Gouden Decibel voor stichting Hoevelaken

Gouden Decibel voor stichting Hoevelaken

Tijdens de uitreiking van de Gouden Decibel Award 2013 mocht de heer Ron Maas van Sensornet de categorie Actiegroepen introduceren. Voor onafhankelijk meetinstituut Sensornet zijn actiegroepen even belangrijk als andere opdrachtgevers. Zij laten weten als lokaal sprake is van hinder. Wij denken tenslotte dat iederéén beter wordt van heldere informatie over de woon- en werkomgeving.

Mede namens Sensornet overhandigde de heer Ed Nijpels de Gouden Decibel Award 2013 voor Actiegroepen aan de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar. De Award werd in ontvangst genomen door de heren Rob Wesselingh en Jan Lobeek, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de Stichting HB&L. Naast de eeuwige roem onderscheid deze award zich door een extra prijs: gratis metingen van Sensornet. Als de uitvoering start, zullen wij u hiervan berichten.

Sensornet feliciteert de Stichting met deze geweldige prijs en welverdiende aandacht.

‚Äč

 

Zie meer op http://www.destadnijkerk.nl/

Het Juryverslag Gouden Decibel 2013

 • Innonoise: Cristo Padmos (voorzitter) 
 • NAG: Bert Roozen en Jan Hardloper 
 • NLIngenieurs: Hans van Leeuwen en Peter Bijvoet 
 • NSG: Aneta Krikke en Jan Kramer 
 • VVM: Edwin Nieuwenhuizen en Rob Hoffman 

 
Categorie Actiegroepen 
In deze categorie zijn drie inzendingen 

 • Feesten uit balans 
 • Stichting Stop geluidoverlast HSL 
 • Stichting Hoevelaken bereikbaar en leefbaar 

Oordeel van de Jury 

Feesten uit balans 
De zaak die wordt aangeleverd is de overlast die veel bewoners ondervinden van veel herrie tijdens evenementen. Dit is op zich geen geheel nieuw, wellicht voor Groningen, maar dit speelt in veel meer plaatsen. Het is een maatschappelijk een relevant probleem en de jury kan hen aanbevelen ook eens te kijken naar wijze waarop de gemeente Oss dit soort zaken aanpakt. De Jury wil dit graag op de politieke agenda houden en wil dit ondersteunen. 


Stop herrie HSL 
Dit is een inzending van een actieve club en gezien de historie van de HSL is het begrijpelijk dat er zoveel klachten zijn. Het materieel dat op de HSL reed voldeed voor een deel niet aan de eisen. De eerlijkheid gebied te vermelden dat als alleen de Thalys op deze lijn zou rijden er wel wordt voldaan aan de geluidwaarden. De actiegroep streeft naar een kap over de spoorlijn, maar dat acht de jury niet haalbaar. Het aanbrengen van absorptiematerialen op de wanden van de bak zal ook het geluidniveau reduceren. De Jury acht de oplossing niet echt creatief maar aangezien er hinder wordt ervaren vinden wij dat er wel wat aan moet gebeuren. 
 
Stichting Hoevelaken bereikbaar en leefbaar 
De Stichting laat duidelijk zien dat geluid een lokaal probleem is en dat bij voldoende draagvlak er vaak meer mogelijk is dan de wet aan maatregelen voorschrijft. Zij wil in de hoogste belaste locaties bovenwettelijke maatregelen realiseren teneinde de verschillen tussen hoogbelaste locaties en de laagbelaste minder groot te maken. In alle situaties wordt dezelfde toename bereikt, maar de consequenties voor hoogbelaste situatie is ernstiger, in de zin van ondervonden hinder, dan de minder hoog belaste locaties. Op die hoogbelaste locaties wordt zodoende bereikt dat daar wat meer maatregelen worden getroffen dan op grond van de geluidstoename noodzakelijk is. Alle argumenten die daarbij worden aangevoerd zijn volgens de Jury niet geheel correct, maar de presentatie is helder en duidelijk. 

Nominatie 
De Jury vindt dat alle drie de projecten waard zijn om te nomineren omdat ze ondersteuning verdienen en wil alle drie projecten nomineren. 
 
Winnaar 
Winnaar van de Gouden Decibel voor actiegroepen is de Stichting Hoevelaken bereikbaar en leefbaar voor het bereiken van bovenwettelijke maatregelen voor de zwaarst belaste locaties.

Bijzondere vermelding is dat Stichting Stop geluidoverlast HSL de publieksprijs kreeg.

Bron foto met alle winnaars GoudenDecibel.nl

Naar nieuwsoverzicht
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij