instellingen
Awacs

Geluidsnet Awacs brengt alle partijen bij elkaar

Een plaatje dat meer zegt dan duizend woorden


De Awacs-verkenningstoestellen van de Duitse Navo-basis Geilenkirchen veroorzaken een enorme geluidsdruk in de Zuid-Limburgse gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. De geluidsniveaus vallen volgens het ministerie Infrastructuur en Milieu binnen de berekende profielen, maar volgens de GGD is de situatie ongezond en de betreffende burgers wilden precies weten wat de situatie is en hoe die zich ontwikkelt.

De gemeenten wilden gehoor geven aan de ongerustheid onder hun ingezetenen, en daarnaast sterk staan in hun gesprek en onderhandelingen met de betreffende overheden, overheidsinstanties en de Navo. Ze besloten samen te werken en installeerden in samenwerking met Sensornet het Geluidsnet Awacs.

Navo en Awacs

Sinds 1949 waarborgt de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie NAVO de vrede, veiligheid en stabiliteit in Nederland en alle inmiddels 28 deelnemende landen. Dat doet de Navo ondermeer met behulp van Awacs-verkenningstoestellen die de onderschepping van vreemde toestellen in het Navo-luchtruim ondersteunen.
Eén van de Awacs-bases ligt in het Duitse Geilenkirchen, vlak tegen de Nederlandse grens in Zuid-Limburg. Dagelijks stijgen tientallen Awacs-toestellen op om hun verkenningen te doen. Op de rug van de toestellen staan de kenmerkende, schotelvormige radarinstallaties. De bemanning aan boord analyseert de radargegevens met modernste computerapparatuur en stuurt de bevindingen door naar militaire eenheden ter land, ter zee en in de lucht. Deze kunnen de geleverde beelden desnoods in zelfsturende wapens laden om bedreigingen gewapenderhand het hoofd te bieden. De Awacs zijn dan ook van kritiek belang voor de vrede en veiligheid in dit deel van Europa.

Rekening

Maar vrede heeft een prijs. En die prijs bestaat ondermeer uit de enorme geluidsdruk die Awacs veroorzaken. Want zo modern als de apparatuur is, zo oud zijn vaak de Awacs-vliegtuigen. En oude toestellen, zorgen ook voor hoge geluidsniveaus.
De prijs voor vrede in de vorm van hoge geluidsniveaus moet ook worden betaald, en wel door de burgers van de rekening, die wonen in de Zuid-Limburgse gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. Deze liggen pal onder de vliegroutes van het Duitse Navo-vliegveld Geilenkirchen.

GGD

Met het verstrijken van de jaren hebben de burgers in de Zuid-Limburgse gemeenten gaandeweg leren leven met een gestaag groeiende geluidsdruk. Maar echt wennen doet het nooit. De 100 dB(A)-grens – hetgeen de minister momenteel als maximum in een discotheek wil toestaan - wordt in Zuid-Limburg met grote regelmaat  gepasseerd. En zonder gevolgen is het leven met lawaai ook niet.
In oktober 2010 verscheen een rapport van GGD Zuid-Limburg, waaraan de metingen van het Geluidsnet Awacs ten grondslag liggen. Hieruit blijkt dat de geluidhinder in de gemeenten gevolgen voor de gezondheid kan hebben, zoals hartinfarcten en verhoogde bloeddruk.

Geluidsnet Awacs

Sinds de installatie in 2007 biedt Geluidsnet Awacs elke geïnteresseerde altijd en overal een helder inzicht in de actuele en historische situatie. De gemeenten beschikken ook over op maat gemaakte historische rapportages. En in geval van twijfel, zijn de veroorzakers te herleiden tot traceerbare vliegbewegingen. Zo beschikt iedereen over één eenduidige versie van de werkelijkheid.


Meten naast Berekenen

Vlieghinder wordt traditioneel bepaald door berekeningen. Sensornet meet daarentegen, met het Geluidsnet Awacs, het geluid en zorgt voor het filteren, vertalen, registreren en direct of historisch rapporteren van de resultaten. Het geeft een eenduidig beeld van de werkelijkheid, dat wordt toegesneden op de wensen van de betrokken partijen. Op de openbare webpagina kunnen burgers hun huidige ervaringen toetsen aan de reële geluidsdruk en kunnen partijen rapporten aanmaken en opvragen.

Van debat naar dialoog

Waar de meningen verdeeld waren en de discussie een hoog academisch niveau had, brengt Geluidsnet Awacs de partijen juist bij elkaar. Het Geluidsnet Awacs werd in 2010 zelfs uitgebreid en de geluidsmeetgegevens worden sindsdien uitgebreider gerapporteerd aan de gemeenten. De gemeenten besloten hiertoe in samenwerking met de provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur & Milieu, die de voortzetting mede hebben mogelijk gemaakt. De geluidsgegevens worden sindsdien behalve door de gemeenten, ook gebruikt door de provincie Limburg, het ministerie Infrastructuur en Milieu, de Navo en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium (NLR) en voor de validatie van de 35% geluidreductie die met de Tweede Kamer is afgesproken. De discussie over de waarde van het meten en berekenen van geluid duurt voort. Maar de metingen hebben het gesprek tussen de diverse belanghebbenden veranderd. Een plaatje zegt nu eenmaal meer dan duizend woorden.

 

Actuele Awacs project
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij