instellingen
Gilze en Rijen, herkenning helikopters

Gilze en Rijen, herkenning helikopters

Sensornet heeft in de provincie Noord_Brabant, bij de gemeenten Gilze-Rijen en Tilburg in de periode 2013 - 2015 zowel het geluid als trillingen gemeten van de helikopters, die opereren vanaf vliegbasis GilzeRijen.

 

Klantverhaal

Dhr. Hans Overbeeke (Gemeente Gilze-Rijen):

Ik heb Sensornet leren kennen als een organisatie, die 100% betrokken en uitstekend bereikbaar was en bleef (gedurende de hele looptijd), veel vakkennis had en goed afspraken nakwam.

Jullie product blinkt uit in feitelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (herkenning helikopters)  in combinatie met eenvoud van de presentatie (voor zowel de gebruiker als burger) aan de hand van het ontwikkelde dashboard op de website. 

Verder wil ik 'het nakomen van afspraken', 'flexibiliteit' en 'service' noemen als erg goed! 

 

Project

De aanleiding voor de gemeenten en Provincie was, dat omwonenden aangaven hinder te ondervinden van de helikopters die gestationeerd zijn op vliegbasis GilzeRijen. Middels metingen wordt op een objectieve wijze vastgesteld, wat het geluid is dat geproduceerd wordt door de helikopters.

De overlast van deze helikopters wordt vooral ervaren in het buurtschap Nerhoven (nabij Gilze), de wijk De Grote Spie in Rijen en in de Reeshof in Tilburg. In deze wijken heeft Sensornet gedurende twee jaar het geluid van helikopters continu gemeten. Deze metingen waren online voor een ieder te volgen.

Om onderscheid te kunnen maken tussen de bijdragen van helikopters en andere geluidbronnen, heeft Sensornet voor deze geluidmeting een geavanceerde herkenningsmethodiek ontwikkeld. U kunt hierbij denken aan een methodiek die enige gelijkenis vertoont met de spraakherkenning van uw telefoon of tablet (Apple SIRI, Windows Cortana of Google).  Hiermee is aan zowel de opdrachtgevers als het Ministerie van Defensie inzicht verschaft in de verschillende bijdragen van de Apache, Chinook (helikopters) en andere bronnen in de omgeving. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Chinook passage in Gilze. Hierin is te zien dat de Chinook ongeveer 40 seconde hoorbaar was boven het achtergrondniveau van 57 dB(A), waarbij het maximale geluidsniveau oploopt tot 94 dB(A). Het filmpje laat ook zien dat de andere piek wordt veroorzaakt door een ander type bron en daarom buiten de analyse valt. Doordat de automatische herkenning werd aangevuld met audio-opnamen konden passages ook worden gecontroleerd. 

In de figuur hieronder is op het meetpunt Rijen de passage van een overvliegende Chinook te zien . Het achtergrondniveau hier is ongeveer 53 dB(A), wat voor deze locatie inhoudt dat de Chinook in totaal gedurende 1 minuut te horen was. Het hoogste geluidsniveau van 88 dB(A) relatief vroeg te horen is, en daarna nog relatief lang op een lager geluidsniveau.

Op verzoek van de opdrachtgevers zijn de metingen en automatische dataverwerking gecontroleerd en geanalyseerd door DGMR.  Hieruit volgen de maatgevende conclusies:

  • Uit de metingen blijkt dat wordt voldaan aan de huidige grenswaarden (KE-contouren)
  • De ervaren hinder door bewoners ontstaan uit de combinatie van hoge maximale niveaus (boven de 90 dB(A) geen uitzondering) en langdurig hoorbaar geluid

Vanaf 2014 heeft de gemeente Gilze en Rijen besloten om ook trillingen te gaan meten. Dit is gedaan naar aanleiding van een literatuurstudie die is verspreid over het zgn. Rattle Noise van de Chinook helikopter. De bevindingen van de trillingen zijn nog niet in een definitieve rapportage opgenomen.

 

 

Herkenning
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij