instellingen
Utrecht tram De Uithoflijn

Project Uithoflijn Utrecht

Sensornet meet in opdracht van projectorganisatie Uithoflijn trillingen bij extreem gevoelige onderzoeksapparaten in De Uithof te Utrecht. Op onze projectpagina Uithoflijn worden trillingen aan de gebouwen real-time weergegeven. Deze trillingen ontstaan ten gevolge van bewegingen binnen in de gebouwen en de bewegingen in de (directe) omgeving van deze gebouwen. Dit zijn nulmetingen die straks, als de Uithoflijn in gebruik is genomen, vergeleken zullen worden met de meetresultaten dan. Daarnaast zijn deze metingen ook gebruikt om de invloed tijdens de bouwwerkzaamheden goed vast tet stellen.

Zowel de projectorganisatie, de gebruikers binnen het gebied "De Uithof" als DGMR als adviseur zijn blij zijn met de informatie van Sensornet. Een korte film zegt meer dan 1000 woorden. Sensornet dankt alle partijen voor de medewerking aan deze film.

Naar de metingen van Project Uithoflijn
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij